مرور برچسب

کلینیک تخصصی دندانپزشکی کودکان

متخصص دندانپزشکی کودکان در غرب تهران

متخصص دندانپزشکی کودکان مسئول سلامت و محافظت از دهان و دندان کودکان از نوزادی تا نوجوانی است. آن ها توانایی و تجربه کافی جهت محافظت از دندان ها، لثه و دهان کودکان را در دوره های مختلف سنی کودک دارند. رشد و در آمدن دندان های شیری کودکان در…