متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

دکتر زینب حسینیان درسال ١٣٨١دوره عمومی دندانپزشکی خود را آغاز کرده و در سال١٣٩١ – ١٣٩٠، دوره تخصصی خود را به پایان رسانیده است، ایشان درسال ٩١ عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام و پس از آن عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس شدند. ایشان در طول این مدت در فعالیت های دانشگاهی پژوهشی موفق بوده و دارای ۴ ثبت اختراع در زمینه دندانپزشکی می باشند.

برای مشاهده مقالات دکتر زینب حسینیان میتوانید روی لینک های زیر کلیک کنید: