آدرس کلینیک: چهارراه پاسداران ، ابتدای خیابان دولت، روبروی بانک سامان، طبقه فوقانی داروخانه تابش، طبقه4، واحد 18

This post is also available in: English