متخصص جراحی و درمان ریشه دندان (اندودنتیست)

دکترای دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران، ورودی سال 1375
دکترای تخصصی در سال 1386 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دوره تکمیلی ایمپلنت از مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۵سال سابقه فعالیت در مطب خصوصی و مراکز دولتی از جمله بیمارستان شرکت نفت مرکزی،بیمارستان بقیه الله،بیمارستان بانک ملی،بیمارستان چمران تهران،کلینیک دندانپزشکی گاندی،کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان مرکزی،کلینیک دندانپزشکی نیاوران و بسیاری ار مراکز درمانی دیگر

تالیف و ترجمه کتابهای نمونه سوالات دندانپزشکی.
طراح سوالات آزمونهای دندانپزشکی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.

دکتر محمد حسینیان