مرور رده

رادیوگرافی دندان

آیا رادیوگرافی دندان قبل از بارداری خطرناک است؟

بسیاری از خانم های باردار به علت ترس از رادیو گرافی دندان قبل از بارداری و با این تفکر اشتباه که انجام رادیوگرافی دندان می تواند آسیب به جنین وارد کند، دردهای شدید دندانی را تحمل می کنند. آیا اشعه X ناشی از رادیوگرافی دندان برای جنین ضرر…