مشاوره پزشکی

دندان درد - پرسش 673

 • تصویر کاربر سارا شنبه ۲۳ فروردین ۹۹( 4 سال پیش) آبسه دندان
  با سلام و تبریک سال نو
  پسرم که 5 سالشه چند روزی هست که بعد از خوردن وعده غذایی یا هر چیزی سمت راست دندان هایش را نشان میدهد که بسیار درد میکند و گاهی میگوید دندان بالا و گاهی پایین . و مسواک میرند بهتر میشود.
  با اینکه مسواکش را همیشه شب و صبح میزند .
  در این اوضاع کرونا که نمیتونم جایی ببرم ازتون راهنمایی میخواستم .
  1. تصویر کاربر کلینیک دکتر حسینیان شنبه ۲۳ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)

   باسلام و تبريك،نخ دندان كشيده شود و تاجاييكه ممكن هست نگذاريد غذا در حفرات پوسيدگي جمع شود ،دهانشويه فلورايدمخصوص كودكان هرشب  مصرف شود .

  2. تصویر کاربر کلینیک دکتر حسینیان شنبه ۲۳ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)

   باسلام و تبريك،نخ دندان كشيده شود و تاجاييكه ممكن هست نگذاريد غذا در حفرات پوسيدگي جمع شود ،دهانشويه فلورايدمخصوص كودكان هرشب  مصرف شود .

  3. تصویر کاربر کلینیک دکتر حسینیان شنبه ۲۳ فروردین ۹۹( 4 سال پیش)

   باسلام و تبريك،نخ دندان كشيده شود و تاجاييكه ممكن هست نگذاريد غذا در حفرات پوسيدگي جمع شود ،دهانشويه فلورايدمخصوص كودكان هرشب  مصرف شود .