مشاوره پزشکی

آموکسی سیلین برای دندان درد - پرسش 137

  • تصویر کاربر صبا یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷( 2 سال پیش) آبسه دندان
    سلام خانم دکتر ببخشید بغیر از اموکسی سیلین برای دندان درد چه باید مصرف کرد؟
    1. تصویر کاربر کلینیک دکتر حسینیان یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷( 2 سال پیش)

      تنهاانتي بيوتيك براي عفونتهاي دنداني اموكسي سيلين ميباشد ولي به هيچ عنوان نبايد بدون تجويز دندانپزشك مصرف شود ،چون باعث مقاومت بدنتان نسبت به بقيه انتي بيوتيكها ميشود ،در ضمن انتي بيوتيك باعث كاهش دردنميشود