مشاوره پزشکی

دندانپزشکی کودک با بیهوشی - پرسش 7

 • تصویر کاربر هانیه دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷( 5 سال پیش) دندان پزشکی تخصصی کودکان و نوجوانان
  می خواستم ببینم شما در چه زمانی از بیهوشی و داروهای مسکن برای درمان دندان بچه ها استفاده می کنید؟
  1. تصویر کاربر کلینیک دکتر حسینیان دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷( 5 سال پیش)
   بيهوشي براي انجام دندانپزشكي با بيهوشي كاملي كه براي عمل هاي جراحي انجام ميشود متفاوت بوده و كم عمق تر ميباشد .
   كودكان زير سه سال با ترس شديدوكودكاني كه به هيچ عنوان حاضر به نشستن روي يونيت دندانپزشكي نيستند ،كودكان با عقب ماندگي ذهني مواردي هستند كه بيهوشي برايشان تجويز ميشود