مرور برچسب

عکس از دندان در هفته اول بارداری

آیا رادیوگرافی دندان قبل از بارداری خطرناک است؟

بسیاری از خانم های باردار به علت ترس از رادیو گرافی دندان قبل از بارداری و با این تفکر اشتباه که انجام رادیوگرافی دندان می تواند آسیب به جنین وارد کند، دردهای شدید دندانی را تحمل می کنند. آیا اشعه X ناشی از رادیوگرافی دندان برای جنین ضرر…