مرور برچسب

متخصص دندانپزشکی کودکان

قبل از مراجعه به دندانپزشکی کودکان و اطفال حتما بخوانید.

در دندانپزشکی کودکان و اطفال دکتر حسینیان تمامی خدمات دندانپرشکی اطفال شامل: فلورایدتراپی، فیشور سلانت،  شیارپوش درمان ریشه و دندانپزشکی کودکان با بیهوشی انجام می شود. دندان‌ های شیری، دندان‌ های موقتی در کودکان هستند که نقش مهمی را در…

انواع روکش دندان شیری و نحوه مراقبت از آن

روکش دندان شیری از جنس فولاد زنگ نزن بوده و از پیش ساخته شده است و نیازی به قالب گیری از دندان ندارد و می توان این روکش ها را برای کودک گذاشت در حالیکه در روکش های دندان دائمی حتماً باید از دندان قالب گیری شود و چندین جلسه نیاز است تا بیمار…