مرور برچسب

کشیدن دندان عقل

بهترین زمان کشیدن دندان عقل و مراقبت های بعد از آن

گاهی ممکن است دندانپزشکتان به شما بگوید وقت آن رسیده است که دندان های عقل خود را بکشید. بعد از کشیدن دندان عقل  فقط چند روز طول مى کشد تا روند بهبودى کامل شود و به حالت عادی بازگردید. دلیل کشیدن دندان عقل دندان هاى عقل مجموعه سوم…