برای تعیین نوبت می توانید با شماره های مطب تماس بگیرید

  • ۰۲۱٢٢٥٧٦٣٦٤-۰۹۲۱۳۳۷۳۴۳۹

دکتر زینب حسینیان

دکتر زینب حسینیان دندانپزشکی کودکان

دکتر زینب حسینیان

متخصص دندانپزشكی كودكان و نوجوانان

دكتر زينب حسينيان درسال ١٣٨١دوره عمومي دندانپزشكي خود را آغاز كرده و در سال١٣٩١ - ١٣٩٠، دوره تخصصي خود را به پايان رسانيده است، ايشان درسال ٩١ عضو هييت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام و پس از آن عضو هييت علمي دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس شدند. ايشان در طول اين مدت در فعاليت هاي دانشگاهي پژوهشي موفق بوده و داراي ٤ ثبت اختراع در زمينه دندانپزشكي مي باشند.

 

مقالات دندانپزشكي كودكان