دندانپزشک متخصص کودکان استان تهران، تهران

در کلینیک دندانپزشکی کودکان کلیه درمان های تخصصی دندانپزشکی اطفال و کودکان از جمله: فیشورسیلانت و فلوراید تراپی، عصب کشی و درمان ترمیمی دندان، فضا نگهدارنده ها و ارتودنسی پیشگیری، دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی و مشاوره مادران باردار و آموزش…